Estenedor terrassa

Estenedor dissenyat per resoldre els problemes de l'estesa de roba a les terrasses dels hotels.

Estenedor per hotels

Evita la caiguda de roba a l'exterior. Compleix les normatives urbanístiques d'estesa de roba i guanya espai ja que és plegable quan no s'utilitza.

Característiques

És de color blanc amb una longitud d'estesa de 3,7 m.
Les seves mides sçon de 80 x 40 cm, fàbricat amb poliamida i fibra de vidre (estructura) i nylon (fil).

Avantatges

El estenedor Mallorca és d'una fàcil Instal·lació i ràpida.
És abatible, antiestàtic i resistent a raigs UVA. És un producte 100% reciclable