Avís legal i política de privacitat

Avís legal

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar als usuaris de www.ciho.es , domiciliada en, P.I Parcela E, Número 2la raó social del Responsable de tractament és COMERCIAL INTERNACIONAL HOSTELERIA Y OFICINAS, S.L. (CIHO), de quina és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

COMERCIAL INTERNACIONAL HOSTELERIA Y OFICINAS, S.L. (CIHO) posa en coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificats en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa denominat Gestió d’Usuaris Web.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del propi titular del tractament en el moment de complimentar el nostre formulari online i acceptar de forma expressa el mateix.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de la informació amb les exclusives finalitats de poder fer efectiva la sol·licitud d’informació.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i entitats associades en els quals s’organitzen COMERCIAL INTERNACIONAL HOSTELERIA Y OFICINAS, S.L. (CIHO). i no seran cedits a cap tercer excepte en els casos que existeix una obligació legal.

En tot cas, vostè té dret a obtenir la confirmació sobre si a COMERCIAL INTERNACIONAL HOSTELERIA Y OFICINAS, S.L. (CIHO), estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan la informació ja no sigui necessaris.

Els camps del formulari marcats com a (REQUERITS) són d´ obligada complimentació per poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació.

La Web www.ciho.es ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que correspongui legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueix el seu fitxer automatitzat. No obstant això, el usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són imprevisibles i per tant no està a salvo de possibles intromissions il·legals i improdusades, que no serien responsabilitat de COMERCIAL INTERNACIONAL HOSTELERIA Y OFICINAS, S.L. (CIHO), ja que ha actuat amb la diligència deguda per protegir els dades conforme determina la llei.

La política de cookies de la Web www.ciho.es es troba determinada en el corresponent apartat.

La Web www.ciho.es farà tot el possible perquè la seva informació està sempre actualitzada. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’ells, d’aquí que si existeix una modificació dels dades, l’usuari de la web els comunicarà al Responsable del Fitxer, declinant tota responsabilitat en cas que omiti el seu obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei d’aquesta web i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts es sotmeten als Jutjats i Tribunals competents.

Política de privacitat

COMERCIAL INTERNACIONAL HOSTELERIA Y OFICINAS, S.L. (CIHO) B187560BC amb domicili a P.I Parcela E, Número 2. 08670 Navàs, Telèfon 938204540 i mail angels@ciho.es posa en coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificades en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa denominat General d’Administració.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la relació comercial / contractual entre el titular de la informació i el responsable del tractament i l´esmentada informació personal es conservarà mentre es mantingui la relació comercial o contractual o durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals.

Així mateix, i en base al seu consentiment otorgat de forma afirmativa i expressa, ens permet poder enviar-li informació comercial sobre els nostres productes i novetats a través de correu electrònic. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment a través del nostre correu electrònic angels@ciho.es

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de la informació amb les exclusives finalitats de poder fer efectiu el nostre servei / complir amb la nostra relació comercial, i realitzar la facturació d’aquest.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i entitats associades en els quals s’organitza COMERCIAL INTERNACIONAL HOSTELERIA Y OFICINAS, S.L. (CIHO). i no seran cedits a cap tercer excepte en els casos que existeix una obligació legal.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, la informació ja no sigui necessària per a la finalitat que es van lliurar així com retirar el consentiment otorgat. L’exercici d’oposició al tractament de les seves dades per al enviament d’informació publicitària per via electrònica. També es pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides, però el tractament dels mateixos estarà subjecte a limitacions.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no s’apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament dels mateixos.